מדוע מתנגד הרב לוינשטיין שבנות דתיות ישרתו ביחידות קרביות?

פופולארי