מאיפה להתחיל – רישום נתונים בפריוריטיזהו סרטון בסיסי שמומלץ מאד לכל משתמש חדש במערכת. הוא קצת ארוך אך עוזר מאד להכיר את פריוריטי. צפיה נעימה 🙂

אפשר להעזר בתזמון כדי לצפות רק בקטע מסוים:
0:00 – 0:12 – הקדמה
0:12 – 1:16 – מבנה המסך בפריוריטי
1:16 – 2:12 – רישום נתונים במסך
2:12 – 3:06 – עמודות טקסט חופשי
3:06 – 3:46 – עמודות מספריות
3:46 – 4:53 – רישום נתונים במסך אחר ושמירתם למסך הנוכחי
4:53 – 5:33 – מילוי מסכי בן
5:33 – 7:02 – מחולל נתונים
7:02 – 8:13 – מחולל חוקים עסקיים
8:13 – 8:32 – ביטול הקלדה
8:32 – 10:30 – העתקת ערכים
10:30 – 11:18 – מחיקת שורה
11:18 – 12:14 – העתקת והדבקת רשומות מאחסון זמני
12:14 – 13:15 – סיכום ערכים והעתקת עמודות
13:15 – 13:24 – תפריט אפשרויות
13:24 – 13:49 – שליחת קישור לרשומה
13:49 – 16:24 – מסכי טקסט
16:24 – 16:47 – מסך נספחים
16:47 – 17:45 – מקרו
17:45 – 18:11 – מקש קיצור למקרו
18:11 – 19:38 – הגדרת מקרו רקורסיבי
19:38 – 20:15 – רישום הזמנה נוספת

source

סרטונים נוספים