לקראת חג מתן תורתנו הבעל”ט: ניגון קאליב מיוחד • האזינובהמשך לפרויקט חידוש ניגוניו של האדמו”ר מקאליב זיע”א, לפניכם ניגון ההכנה הידוע שנהגו לשורר בקאליב ביו”ט הבעל”ט, מושר ע”י רבי יעקב לנדאו, ממעתיקי השמועה בקאליב.

סרטונים נוספים