להסתכל לאמת בעיניים – הרב אהרן לוימדוע אנו מחוייבים לאמת? האם לשקר באמת אין רגליים? איך קובעים מהי אמת ומהו שקר, ואיך זוכים להבחין ביניהם?

source

סרטונים נוספים