"לא אנחנו לא חיות" – על צמחונות ומוסריות ביהדות – שיעור 1 – הרב אהרן לוי

פופולארי