"לא אנחנו לא חיות" – על צמחונות ומוסריות ביהדות – שיעור 1 – הרב אהרן לויהאם צמחונות מעידה על רגישות? האם היא מוסרית יותר? מה עמדת היהדות בנושא, ולמה ליהודים אסור להתרגש מצמחונות?

source

סרטונים נוספים