כלי העזרה בפריוריטיהסרטון מציג את כלי העזרה הזמינים בעבודה השוטפת בפריוריטי ובזום.
0:00 – 1:14 : הקדמה
1:14 – 2:06 : סרטוני עזרה
2:06 – 3:08 : מסכי עזרה F1
3:08 – 4:11: שאלות ותשובות FAQ
4:11 – 4:32 : טולטיפים
4:32 – 5:14 : הוראות הפעלה
5:14 – 6:08 : אשפים
6:08 – 6:32 : מדריך לממשק משתמש

source

סרטונים נוספים