ככה בונים אמונה – חלק ב' – הרב אהרן לוימדוע קיומו של הסבל מאתגר את המאמין? מה מלמדת שאלת “צדיק ורע לו” על השואל? האם יש הגדרה ל”טוב” המוחלט, ומדוע יש לברר את סוגיית השארות הנפש לפני שאנו שופטים את המציאות?

source

סרטונים נוספים