ילדה הייתה בטווח תקיפת הטנק: השמדת עמדת הגי’האד נדחתה ואז הושמדה



״עם קבלת פקודת האש להשמדת עמדת אויב, הבחנו בילדה קטנה. מפקד הטנק מיד חדל אש. העמדה הושמדה לאחר כמה דקות מבלי לפגוע בבלתי מעורבים״.
במהלך הפתיחה של מבצע ׳עלות השחר׳, בעת תקיפה של גדוד הטנקים 82 מחטיבה 7, זוהתה ילדה באזור עמדת הג׳יהאד האיסלאמי שעתידה הייתה להיות מותקפת. עם הזיהוי שלה באמצעי התצפית הלוחמים חדלו את התקיפה עד לרגע בו הילדה התרחקה מהעמדה. לאחר עזיבתה נתקפה העמדה על-ידי לוחמי השריון.
מפקד פלוגה בגדוד 82, רב-סרן ב׳ אשר לקח חלק בתקיפה – מספר על המקרה
צילום: דובר צה”ל

סרטונים נוספים