יירוט מוצלח של מיירט ארוך טווח ‘LARD׳ מספינת הטילים אח”י מגן

פופולארי