יוסי חדד, כנס משאבי אנוש ליחסי עובד מעסיק, מידע כנסים, 7.9.2015

פופולארי