חשבונית מס קבלה בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס קבלה במערכת פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/OTC%20Invoice%20Script-H.pdf

רישום חשבונית מס קבלה (00:00-01:26)
הגדרות לחשבונית (01:27-02:25)
פירוט החשבונית (02:26-04:19)
רישום תקבולים (04:20-05:23)
סגירת חשבונית (05:24-06:20)
הדפסת החשבונית (06:21-06:40)
דו”חות מעקב (06:41-07:00)

source

סרטונים נוספים