חשבוניות מרכזות ללקוח בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מרכזת ללקוח במערכת פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Multi%20Shipment%20Invoices-H.pdf

רישום חשבונית מרכזת (00:00-02:18)
הגדרות לחשבונית (02:19-03:29)
פירוט החשבונית (03:30-04:50)
סגירת חשבונית (04:51-05:49)
הדפסת החשבונית (05:50-06:05)
הכנת חשבוניות אוטומטית (06:06-08:08)
דו”חות מעקב (08:09-08:54)

source

סרטונים נוספים