“חסר זכות התורה”: הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפוהרב אדלשטיין: “עכשיו בין הזמנים, היו כמה אסונות רחמנא ליצלן בצורה משונה, אסונות לא רגילים, זה דבר לא מובן, נפשות רבות איבדו את חייהן. כנראה בבין הזמנים חסר זכות התורה, יש עלבונה של תורה, התורה נעלבת. אוי להם לבריות. אוי!”

סרטונים נוספים