חמול מוטי שטיינמץ רובי בנט מקהלת מלכות/CHAMOIL MOTTY STEINMETZ ELADחמול על מעשיך
ותשמח במעשיך
ויאמרו לך חוסיך
בצדקך עמוסיך
תוקדש אדון על כל מעשיך
כי מקדישך בקדושתך קדשת
נאה לקדוש פאר מקודשים

עוד יזכור לנו אהבת איתן אדונינו
ובבן הנעקד ישבית מדיינינו
ובזכות התם יוציא איום לצדק דיננו
כי קדוש היום לאדוננו
(מתוך תפילת מוסף לר”ה ויו”כ)

הכנה להושענא רבא
מוטי שטיינמץ בקטע מתוך תפילת הימים הנוראים “חמול על מעשיך”. צפו .
הלחן הינו ניגון עתיק שמקורו בחסידות מודזיץ. כששמע האדמור האהבת ישראל מויז’ניץ את התנועה המרגשת והמרוממת הזו אימץ אותה כחלק מנוסח תפילת מוסף של הימים הנוראים.הנוסח הזה מושר עד היום בחצרות בית ויז’ניץ ואליו צורף קטע נוסף “עוד יזכור”.קטע זה הולחן על ידי האדמו”ר בעל האהבת שלום אבי שושלת ויז’ניץ .
מוטי מבצע את התפילה בקומזיץ שבת אחים מיוחד שנערך באלעד ביוזמתו של ראש העיר ר ‘ישראל פורוש ובליווי מקהלת מלכות ותזמורתו המורחבת של רובי בנט.

source

סרטונים נוספים