חלוקת קמחא דפסחא המרכזית לאלפי משפחות בעיר הקודש צפתחלוקת קמחא דפסחא המרכזית לאלפי משפחות בעיר הקודש צפת שע”י מפעל החסד “להחיות”.

צילום: דוד כהן

סרטונים נוספים