חכם שלום נפטר: הרב אדלשטיין בדברי הספד על חכם שלום כהן זצ”ל • צפוהרב אדלשטיין בדברי הספד בפתח השיעור היומי בביתו על חכם שלום כהן זצוק”ל
“הגיעה הידיעה שהגאון רבי שלום כהן, ראש ישיבת פורת יוסף, נפטר.
הוא היה ראש ישיבה ומשפיע, על כל הציבור הוא היה משפיע, השפעה גדולה על כל הציבור. השפעה של תורה, ויראת שמים, ומידות טובות, הוא השפיע השפעה גדולה על הציבור. זה אבידה גדולה לציבור, חסרה ההשפעה לציבור.
הוא השפיע תורה ויראת שמים, אמונה ומידות טובות, הוא היה משפיע. ועכשיו שאין ההשפעה, אז מה העצה? כל אחד ואחד צריך להשפיע על עצמו. איך אפשר להשפיע? על עצמו איך להשפיע? לזכור את הגאון הגדול, הרב שלום כהן, מה שהוא היה, איך שהיה מתנהג, איך היה ההתנהגות שלו, תורה יראת שמים אמונה ומידות טובות, לזכור את ההנהגות שלו, ומה שהוא היה מדבר, לזכור את זה.
ויש גם עוד עצה, ספרי מוסר, ספרי המוסר משפיעים. אם זה לא ישפיע – ספרי המוסר משפיעים, יש הרבה ספרי מוסר, שמתאימים לכל הציבור.
יהי רצון שהנפטר הגדול יהיה מליץ יושר על כל הציבור, על כל כלל ישראל. ובלע המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.”

סרטונים נוספים