ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות | ניגונו של רבינו זי”עניגונו של האדמור מקאליב זי”ע על המילים מתוך הספירה ”ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות” וכן חלק מנוסח הידוע של ספירת העומר.
מוגש לרגל יומ”ד רבא של האדמור מקאליב זי”ע ע”י ר’ יעקב לנדאו ממעתיקי השמועה בחצר קאליב.

סרטונים נוספים