”ובנה אותה בקרוב בימינו”: לחנו של האדמור מקאליב • האזינו”ובנה אותה בקרוב בימינו”
לחנו הטהור של האדמור מקאליב זיע”א שהולחן לפני למעלה מיובל שנים על המילים האלו מתוך תפילת ‘ולירושלים עירך ברחמים תשוב’
מושר ע”י ר’ יעקב לנדאו ממעתיקי השמועה בחצר הקודש.
בתפילה שנזכה בקרוב בימינו לזכות לבוא גואל לציון, ולבנין בית הבחירה וקבלת פני משיח צדקנו, אמן!

סרטונים נוספים