התאמות בנק בפריוריטיסרטון זה מדגים כיצד לבצע התאמות בנק בפריוריטי/זום מבית פריוריטי סופטוור.

תסריט: https://goo.gl/1nLvID
הגדרות מקדימות 0:26
קליטת דפי בנק ידנית 1:10
קליטת דפי בנק אוטומטית 2:45
בדיקת דפי בנק 3:19
רישום המחאות דחויות שנפרעו 4:00
התאמה ידנית 5:03
התמודדות עם עמלות ושורות בנק דומות 8:06
הכנה לביצוע התאמות אוטומטיות 11:08
התאמה אוטומטית 12:34
תוצאות ההתאמה 13:59
ביטול ושחזור התאמות 14:39

source

סרטונים נוספים