התאמות בנק בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מדגים כיצד להתאים את השורות בדף הבנק כנגד תנועות יומן שנרשמו בפריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Bank%20Statements%20Script_H.pdf
הקדמה (00:00-00:21)
הגדרות מקדימות לקליטת דפי בנק (00:22-01:14)
קליטת דפי בנק ידנית (01:15-02:51)
קליטת דפי בנק אוטומטית (02:52-03:35)
בדיקת דפי בנק (03:36-04:25)
רישום המחאות דחויות שנפרעו (04:26-05:34)
התאמה ידנית (05:35-08:40)
התמודדות עם עמלות ושורות בנק דומות (08:41-11:02)
הכנה לביצוע התאמות אוטומטיות (11:03-12:30)
התאמה אוטומטית (12:31-14:10)
תוצאות ההתאמה (14:11-15:04)
ביטול ושחזור התאמות (15:05-15:39)

source

סרטונים נוספים