הרשאות משתמשים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מסביר כיצד לנהל הרשאות משתמשים במערכת פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Users%20and%20Privileges%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:48)
הגדרת ראש קבוצת הרשאות (00:49-01:45)
סייר ההרשאות (01:46-02:59)
הרשאות במסך (03:00-04:39)
העתקת ההרשאות למשתמשים אחרים (04:40-05:54)
.עיון בלוג השינויים (05:55-06:26)
הקצאת משתמשים לקבוצת הרשאות (06:27-07:19)
הקצאת הרשאות משתמש כלליות (07:20-08:26)
דו”חות הרשאות (08:27-08:49)

source

סרטונים נוספים