הרכבות במחסנים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מדגים את הפעולות שיש לבצע כדי לרשום הרכבה של מוצר במערכת פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Assembly%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-01:16)
פתיחת הרכבה לפי הזמנת לקוח (01:17-03:50)
פירוט ההרכבה (03:51-05:56)
דיווח שעות הרכבה (05:56-06:34)
סגירת התעודה (06:35-07:17)
מעקב (07:18-08:02)

source

סרטונים נוספים