הרב שניר גואטה שליט"א שלום עליכם,של רבי ישמעאלרבי ישמעאל כהן גדול-מוסר עצום מסיפור חיו המרתק והמצמררסרטון מאת יניב מזרחי.

source

סרטונים נוספים