הרב שניר גואטה שליט"א סיפור מדהים!! עם מסר ענק! רבי שמעון בר יוחאי ורבי חנינא בן חכינאי – לרוץ אחר ה

פופולארי