הרב שניר גואטה שליט"א מוסר ענק-סיפורו של רבי פרידה שזכה לחיות 400 שנה!! וזכה להכניס את כל דורו לגן עסרטון מאת יניב מזרחי.

source

סרטונים נוספים