הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת ‘באר התורה’הרב משה שטרנבוך בא לביקור היסטורי בישיבת ‘באר התורה’ (גי”ל) לרגל ברית לנכדו של ראש הישיבה בה שימש כזה רק טרם הברית נשא הרב שטרנבוך דברי חיזוק בפני בני הישיבה במהלכם התייחס ללחימה באוקראינה.

בדבריו אמר: “יש עכשיו מצב קשה מאד אני לא רוצה להגיד בפה איך קשה אבל חז”ל אומרים שלפני ביאת המשיח כולם אומרים אנו לא רוצים מלחמה אבל סוף סוף הקב”ה יבוא ויכריח אותם. וגם אם הם לא רוצים בכל זאת הם יגיעו למלחמה. ואז הקב”ה יעניש בצורה חזקה על כל השנים שהם עשו לנו וגם על מה שאנו תולים הכל בפוליטיקה ולא יודעים שאין מקרה והכל מאיתו”.

ואף הוסיף ואמר “אנשים טועים שאומרים שאנו מתפללים עבור היהודים באוקראינה. צריך להתפלל בעדנו כי אם חס ושלום המלחמה תבוא אזי עם ישראל בכל מקום נמצאים בצרה גדולה מאד”

את דבריו סיים ואמר “שצריך לנצל את ימי הספירה ולחטוף כמה שיותר.ואז יביא הקב”ה את משיח צדקנו.”

סרטונים נוספים