הרב פנגר – חודש ההכנהחודש אלול הוא החודש השישי ליציאת מצרים ולכן גם משול לערב שבת, עליו נאמר: “מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת”. כיצד זה קשור לעבודה הרוחנית שלנו? הרב פנגר מסביר בצורה מרתקת על ענייני חודש אלול כהכנה לקראת סגירת השנה שחלפה וקבלת השנה החדשה, בהרצאה שמתאימה בהחלט גם לכל שאר ימות השנה.

source

סרטונים נוספים