הרב עמאר: “עד מתי אנחנו נרדפים ע”י אויבינו, צריך לזעוק בתפילה”בעיצומם של הקינות בבית מדרשו של הרב שלמה משה עמאר קרא לכלל ישראל להרבות בתפילה עקב הלחימה בעזה.
בדבריו אמר: “רק על ידי התפילות נוכל לבטל גזירות, צריך לזעוק בתפילה. אנחנו צריכים להתפלל על ביאת המשיח, עד מתי אנחנו נרדפים השכם והערב על ידי אוייבנו, צריך לאזור חיל ולהתפלל בבכיות לפני השם יתברך”. קרא לכלל ישראל.
הרב הוסיף: “כל עניין בעולם הזה בכל דבר צריך תפילה. כך רצונו יתברך, הקב”ה רוצה שנתפלל איליו מכל ליבנו”.
בסיום נשא תפילה מיוחדת להצלת חיילי צה”ל וכלל ישראל לאחר קריאת התורה.

סרטונים נוספים