הרב לסרי ופוליאקובבמסגרת הסידרה הדוקמנטרית פוליאקובים התארח אריאל פוליאקוב בביתו של הרב לסרי צפו ותהנו

source

סרטונים נוספים