הרב לסרי אצל הרב ניסים מויאל זצוק''ל בבדיחה במרוקאית

פופולארי