הרב יצחק פנגר מתארח בביתו של הרב מיכאל לסרי מצחיקהרב יצחק פנגר בביתו של הרב מיכאל לסרי במסגרת מדרשיית שמע בני לע”נ הבחור שמעון יוחאי ז”ל.

source

סרטונים נוספים