הקמת ספק חדש בפריוריטי



הסרטון הזה מדגים את תהליך ההקמה של ספק חדש, רישום הגדרות כספיות, ומעקב אחר ספקים קיימים.
0:00 – 0:40 – פתיחת ספק
0:40 – 2:38 – פרטי הספק
2:38 – 6:04 – הגדרות כספים לספקים
6:04 – 7:29 – טיפול שוטף בספק

source

סרטונים נוספים