הקמת מוצר חדש בפריוריטיבסרטון הזה אנו מדגימים כיצד להקים מוצר חדש בפריוריטי/זום.
0:00 – 3:36 – הקדמה
3:36 – 4:27 – הגדרות כספים למוצר
4:27 – 5:12 – מאפיינים נוספים למוצר
5:12 – 5:41 – מחיקה/שינוי אוטומטי של מוצרים
5:41 – 7:37 – מעקב אחר מוצר קיים

source

סרטונים נוספים