הקמת חברה חדשה ואתחול הגדרות בסיסיות בפריוריטיבסרטון הזה אנו מדגימים פתיחה של חברה חדשה, והגדרות ראשוניות כמו פתיחת תקופות כספיות וקביעת מספור לתעודות. מומלץ למי שמתחיל לעבודה עם פריוריטי או זום.
0:00 – 0:30 – הקדמה
0:30 – 1:21 – פתיחת חברה
1:21 – 3:40 – הגדרות כלליות
3:40 – 4:29 – הגדרות כספים
4:29 – 6:22 – הגדרות לתעודות
6:22 – 6:58 – הקמת משתמשים
6:58 – 7:47 – גיבוי

source

סרטונים נוספים