הפקת דו”חות שכר חודשיים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורהצגת מגוון דו”חות סיכום של נתוני נוכחות ושכר בפריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Salary%20Summary%20Reports%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:24)
דו”ח נוכחות — סיכום לעובד (00:25-01:37)
דו”ח תלושי שכר — סיכום לעובד (01:38-02:09)
תשלומים לקרנות וקופות גמל (02:10-03:49)
תלושי שכר — עלויות מעביד (03:59-04:16)
ימי חופשה ומחלה (04:17-05:20)
סיכום היעדרויות (05:21-06:03)
סיכום משמרות (06:04-06:20)
דו”חות מסכמים נוספים (06:21-07:03)
ניתוח נוכחות ושכר (07:04-07:48)

source

סרטונים נוספים