הערב י”ט מנחם-אב יומ”ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינוהערב י”ט מנחם-אב יומ”ד רבא של רבי יהודה יחיאל בהרה”ק רבי פנחס חיים זיע”א מראזלא בעל ה”עמל יהודה” ואביו של האדמו”ר זיע”א.
האדמו”ר יערוך מחר לאחר תפילת שחרית שולחן ”לחיים טיש” לרגל ההילולא.
לפניכם הניגון שהאדמו”ר זיע”ע בשם אביו בעל ההילולא שהיה מושר בחצר קדשנו בזמנים מיוחדים מפי ר’ יעקב לנדאו ממעתיקי השמועה בקאליב.

סרטונים נוספים