העולם שייך לצעירים הרב מיכאל לסריהרב מיכאל לסרי העולם שייך לצעירים הצעירים שייכים לקב”ה

source

סרטונים נוספים