הסכמי העסקה בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נציג את תהליך ההגדרה של הסכמי העסקה במערכת הנוכחות והשכר בפריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Salary%20Templates%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:32)
קישור ההסכם להסכם לפי חוקי עבודה (00:33-01:42)
סוג משרה ואופן דיווח (01:43-02:58)
אופן חישוב שעות נוספות (02:59-04:43)
הגדרת היעדרויות (04:44-07:10)
חגים והבראה (07:11-08:12)
הגדרת שעות עבודה (08:13-10:23)
הגדרת ערב חג (10:24-12:37)
הגדרת רכיבי שכר להסכם (12:38-14:53)

source

סרטונים נוספים