הסבת נתונים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה נועד לסייע למשתמשים מתקדמים בתהליך הסבת נתונים ממערכות אחרות אל פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Data%20Migration%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-01:42)
שלב א’: הגדרת מבנה קובץ הטעינה (01:43-04:20)
שלב ב’: טעינת הקובץ למשטח ההסבות (04:21-05:07)
שלב ג’: בדיקת הנתונים במשטח ההסבות (05:08-10:20)
שלב ד’: טעינת הנתונים לבסיס הנתונים (10:21-10:42)
שלב ה’: פתרון בעיות בטעינה למערכת (10:43-13:26)

source

סרטונים נוספים