הנשיא הרצוג מטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו

פופולארי