הנדל רוצה לחנך את החרדים: מקלב במתקפה חריפה כנגד שר התקשורת • צפוח”כ אורי מקלב במתקפה חריפה כנגד שר התקשורת לאחר אישור חוק הקומות הכשרות בועדת הכלכלה: במקום לעבוד למען הציבור, לטפל בקליטה הלקויה חםרת בביוב הכי זול, הנדל מנסה לחנך את הציבור החרדי מחדש באמצעות השליטה על מספרי הטלפון שלנו
‘כל מה שיזכר מהקדנציה הזו של שר התקשורת הנדל היא המלחמה שלו בקומות הכשרות. הציבור סובל מהעדר קליטה, תת שירות בחברות הסלולר, כשל צרכני. כמו עולם שלישי שכונות שלמות בעיר בירה ללא קליטה ולא טיפלתם בזה.
במקום לעבוד למען הציבור הנדל רק חיתת וחפר בביוב, גדולי ישראל הגיעו אליו אפילו כיפה היא לא חבש. במשך חודשים עמד במליאה מנוקר הכפיש והסית כנגד הציבור החרדי שרק רצה לשמור את אורחות חייו.
מי שלא רוצה מכשיר כשר שלא ירכוש. אין אפליה כל אחד יכול לרכוש מכשיר כשר, אפילו שר האוצר רכש מכשיר כזה שרצה… כל אחד שרכש ידע למה הוא נכנס ומי שלא רוצה שיעזוב את הקומות הכשרות. עומד שר התקשורת ורואה ציבור יקר שמפסיד דברים רבים כי רוצה לשמור את אורחות חייו ומגיע שר התקשורת ואומר אני אלמד אותם אני אחנך אותם. יש לי מספרים אני אקבע לכם איך להתנהל’.

סרטונים נוספים