המשטרה בצעה אכיפת תנועה באזורים החלקאיים של עמק חפר

פופולארי