המטפחת לא משקרת – עם הרב אהרן לוי.האם לסובלנות יש צבע? למה ההטפה להשתלבות חרדים אינה אמיתית, ואיך מטפחת אחת הצליחה להסיר את הלוט מעל פני הפלורליזם?

source

סרטונים נוספים