הכנת משכורות חודשיות בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נציג את תהליך הכנת המשכורת החודשית במערכת השכר של פריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Monthly%20Salaries%20Script-H.pdf

הקדמה (00:00-00:44)
הכנת משכורות חודשיות (00:45-01:11)
שליפת המשכורות שהוכנו (01:12-01:58)
מסך משכורות חודשיות (03:25-01:59)
דיווחי שעות במשכורת (03:26-05:48)
תשלומים וניכויים (05:49-06:42)
פרטי משכורת נוספים (06:43-07:19)
הפקת תלוש שכר (07:20-08:49)

source

סרטונים נוספים