הכנה לתשעה באב – הרב חיים זאידמדוע התערב הרב חיים זאיד בסכסוך נוראי בין שכנים? הרב חיים זאיד בשיעור מרתק על שנאת חינם, עם מוסר השכל חזק ומצמרר

source

סרטונים נוספים