הגר”ד לנדו פוצח בריקוד ברחובה של עיר • צפוהרב דב לנדו שליט”א השתתף בשמחת האירוסין לאחד ממקורביו, ותוך שנפנה לצאת פגש בשמחת האירוסין להרב יאיר יפה רמ”ט מנכ”ל ‘החינוך העצמאי’.
הרב שליט”א פתח בריקוד ברח’ עקב מיהר לביתו.

סרטונים נוספים