הגאב”ד הרב וייס זצ”ל עם רבה הראשי של רוסיה‎‎ • צפוגאב”ד העדה החרדית רבי יצחק טוביה ווייס זצ”ל, שנלב”ע השבת בירושלים, בעת שאירח לפני מספר שנים את רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, ודנו יחד במשך שעה ארוכה, בעניינים הלכתיים העומדים על הפרק.
בסיום הפגישה שנמשכה זמן רב, בירך הרב ווייס זצ”ל את הרב שליט”א ואת כל יהודי רוסיה וליווהו בכבוד עד לרחוב.
צילום: מבשר טוב מוסקבה

סרטונים נוספים