הבחירה הסבל וההשגחה הפרטית – הרב אהרן לויכיצד נדרש המאמין להתבונן על העבר? האם יש מקום לאמירה “אם הייתי עושה כך הכל היה אחרת”? מהי עבודת האמונה בהשגחה…

source

סרטונים נוספים