האם קובעים בשמים עם מי נתחתן? שו"ת עם הרב אהרן לויהאם זיווגו של אדם נקבע משמים או שהוא תלוי בבחירתו? מה כוונת המדרש שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ומהו זיווגו של אדם שנקבע 40 יום לפני יצירתו?

source

סרטונים נוספים