האדמו”ר מקאזניץ בברכת האילנות בפרדס האתרוגים בכפר חב”ד ב- ל’ ניסןהאדמו”ר מקאזניץ בברכת האילנות בפרדס האתרוגים של הרב זלמן לוריא בכפר חב”ד ב-ל’ ניסן

סרטונים נוספים